Nhựa phế liệu
Ba chia nhựa điện tử
Ba chia nhựa điện tử - H1
Ba chia nhựa điện tử - H2
Nhựa phế liệu
Thùng nhựa phế liệu

Ba chia nhựa điện tử

Ba chia nhựa điện tử - H1

Ba chia nhựa điện tử - H2

Nhựa phế liệu

Thùng nhựa phế liệu

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

Địa chỉ : 90 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 6682 3881 - Fax : (08) 6298 3879 - Email : yellowstarvietnam@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved