Sắt, thép phế liệu
Phế liệu sắt thép
Sắt phế liệu
Sắt phế liệu xây dựng
Lưới B40 phế liệu
Lưới sắt phế liệu
Sắt ống phế liệu

Phế liệu sắt thép

Sắt phế liệu

Sắt phế liệu xây dựng

Lưới B40 phế liệu

Lưới sắt phế liệu

Sắt ống phế liệu

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

Địa chỉ : 90 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 6682 3881 - Fax : (08) 6298 3879 - Email : yellowstarvietnam@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved