Phế liệu nông nghiệp
Lúa xanh (green rice)
Gặt lúa (harvest)
Phơi lúa (rice drying)
Lúa hạt (grain rice)
Trấu (vỏ lúa) (husk rice crust)
Bã mía(bagasse)
Bột trấu(husk powder)
Vỏ cà phê(coffee shells)
Trấu
Vỏ đậu phộng

Lúa xanh (green rice)

Gặt lúa (harvest)

Phơi lúa (rice drying)

Lúa hạt (grain rice)

Trấu (vỏ lúa) (husk rice crust)

Bã mía(bagasse)

Bột trấu(husk powder)

Vỏ cà phê(coffee shells)

Trấu

Vỏ đậu phộng

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

Địa chỉ : 90 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 6682 3881 - Fax : (08) 6298 3879 - Email : yellowstarvietnam@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved