Ắc quy cho xe gắn máy
Ắc quy ENIMAC 12N5-3B
Ắc quy khô PTX4L
Ắc quy ENIMAC 12N5-VRLA
Ắc quy khô xe máy
Ắc quy ENIMAC ETX4L-VRLA
Ắc quy nước 12N5
Ắc quy nước 12N5.5

Ắc quy ENIMAC 12N5-3B

Ắc quy khô PTX4L

Ắc quy ENIMAC 12N5-VRLA

Ắc quy khô xe máy

Ắc quy ENIMAC ETX4L-VRLA

Ắc quy nước 12N5

Ắc quy nước 12N5.5

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY MINH CHÂU

Địa chỉ : Số 399 Minh Khai, Hà Nội
Điện thoại : (04) 8585 7204 - 3636 6548 - Fax : (04) 3636 4202 - Email : minhchaubatteryjsc@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved