Ắc quy cho xe ô tô, tàu thuyền
Ắc quy kín CMF 31- 800
Ắc quy ô tô N70 12V-70AH
Ắc quy ENIMAC N40
Ắc quy kín CMF 31S-800
Ắc quy ENIMAC N40L
Ắc quy ô tô N100 12V-100AH
Ắc quy ENIMAC NS40
Ắc quy kín CMF 44B20 (R/L)S
Ắc quy ENIMAC NS40L
Ắc quy nước 55D23 (RL)
Ắc quy ENIMAC NS40Z
Ắc quy nước 75D31 (RL)
Ắc quy ENIMAC NS40ZL(S)

Ắc quy kín CMF 31- 800

Ắc quy ô tô N70 12V-70AH

Ắc quy ENIMAC N40

Ắc quy kín CMF 31S-800

Ắc quy ENIMAC N40L

Ắc quy ô tô N100 12V-100AH

Ắc quy ENIMAC NS40

Ắc quy kín CMF 44B20 (R/L)S

Ắc quy ENIMAC NS40L

Ắc quy nước 55D23 (RL)

Ắc quy ENIMAC NS40Z

Ắc quy nước 75D31 (RL)

Ắc quy ENIMAC NS40ZL(S)

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY MINH CHÂU

Địa chỉ : Số 399 Minh Khai, Hà Nội
Điện thoại : (04) 8585 7204 - 3636 6548 - Fax : (04) 3636 4202 - Email : minhchaubatteryjsc@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved