Ắc quy lưu điện UPS
Ắc quy
Ắc quy lưu điện UPS 12V-7,2Ah
Ắc quy lưu điện thang máy 12V-12Ah
Ắc quy lưu điện trạm thu phát sóng BTS

Ắc quy

Ắc quy lưu điện UPS 12V-7,2Ah

Ắc quy lưu điện thang máy 12V-12Ah

Ắc quy lưu điện trạm thu phát sóng BTS

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY MINH CHÂU

Địa chỉ : Số 399 Minh Khai, Hà Nội
Điện thoại : (04) 8585 7204 - 3636 6548 - Fax : (04) 3636 4202 - Email : minhchaubatteryjsc@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved