Tìm kiếm
Bàn ghế phòng chờ
Ghế băng chờ DYP 19
Ghế băng chờ DYP 20
Ghế băng chờ DYP 21
Ghế băng chờ DYP 22
Ghế băng chờ DYP 23
Ghế băng chờ DYP 24
Ghế băng GB 008
Ghế băng GB 009
Ghế băng GB 010
Ghế băng GB 011
Ghế băng GB 012
Ghế băng GB 013
Băng Chờ Viền Xi - Sơn Tỉnh Điện 3 Chỗ , TB04
Băng Chờ Viền Xi - Sơn Tỉnh Điện 4 Chổ , TB05
Băng chờ inox 3 chổ - TB06

Ghế băng chờ DYP 19

Ghế băng chờ DYP 20

Ghế băng chờ DYP 21

Ghế băng chờ DYP 22

Ghế băng chờ DYP 23

Ghế băng chờ DYP 24

Ghế băng GB 008

Ghế băng GB 009

Ghế băng GB 010

Ghế băng GB 011

Ghế băng GB 012

Ghế băng GB 013

Băng Chờ Viền Xi - Sơn Tỉnh Điện 3 Chỗ , TB04

Băng Chờ Viền Xi - Sơn Tỉnh Điện 4 Chổ , TB05

Băng chờ inox 3 chổ - TB06

Băng Chờ Inox 4 Chỗ TB07

Ghế phòng chờ 2 chỗ, đệm sơn tĩnh điện, chân mạ chrome (PC1-2M)

Ghế phòng chờ 3 chỗ, đệm sơn tĩnh điện, chân mạ chrome (PC1-3M)

Ghế phòng chờ 4 chỗ, đệm sơn tĩnh điện, chân mạ chrome (PC1-4M)

Ghế phòng chờ 2 chỗ sơn tĩnh điện, có đệm bọc simili, chân mạ chrome (PC2-2M)

Ghế phòng chờ 3 chỗ sơn tĩnh điện, có đệm bọc simili, chân mạ chrome (PC2-3M)

Ghế phòng chờ 4 chỗ sơn tĩnh điện, có đệm bọc simili, chân mạ chrome (PC2-4M)

Ghế phòng chờ 2 chỗ inox (PC1-2 INOX)

Ghế phòng chờ 3 chỗ inox (PC1-3 INOX)

Ghế phòng chờ 4 chỗ inox (PC1-4 INOX)

Ghế băng 2 – E02

Ghế băng 3 – E03

Ghế băng 4 – K04

Ghế băng 3 – H03

Ghế băng 4 – H04

Ghế băng 3 – N03

Ghế băng 4 – N04

TRUNG TÂM NỘI THẤT VĨNH THỊNH là nhà tài trợ của Yellow Pages Online

© 2008-2011 - yellowpages.vnn.vn - niengiamtrangvang.com. All rights reserved