RAU GIA VỊ
Cần tây
Giá bán: 0 VNĐ
Riềng xay
Giá bán: 0 VNĐ
Riềng (1Kg)
Giá bán: 24.000 VNĐ
Nghệ
Giá bán: 0 VNĐ
Gừng (1Kg)
Giá bán: 24.000 VNĐ
Hành khô
Giá bán: 0 VNĐ
Tỏi ta (1Kg)
Giá bán: 42.000 VNĐ
Ớt Chỉ thiên (kg)
Giá bán: 16.800 VNĐ
Thì là (1 bó)
Giá bán: 4.200 VNĐ
Rau mùi
Giá bán: 0 VNĐ
Tỏi tây
Giá bán: 0 VNĐ
Hành lá (1 bó)
Giá bán: 2.500 VNĐ
Mùi tàu (1 Bó)
Giá bán: 3.000 VNĐ

Cần tây
Giá bán: 0 VNĐ

Riềng xay
Giá bán: 0 VNĐ

Riềng (1Kg)
Giá bán: 24.000 VNĐ

Nghệ
Giá bán: 0 VNĐ

Gừng (1Kg)
Giá bán: 24.000 VNĐ

Hành khô
Giá bán: 0 VNĐ

Tỏi ta (1Kg)
Giá bán: 42.000 VNĐ

Ớt Chỉ thiên (kg)
Giá bán: 16.800 VNĐ

Thì là (1 bó)
Giá bán: 4.200 VNĐ

Rau mùi
Giá bán: 0 VNĐ

Tỏi tây
Giá bán: 0 VNĐ

Hành lá (1 bó)
Giá bán: 2.500 VNĐ

Mùi tàu (1 Bó)
Giá bán: 3.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG

Địa chỉ : 459 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3827 4677 - Fax : (04) 3827 4713 - Email : phuongdunghn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved