RAU ĂN LÁ
Rau dền (500g)
Giá bán: 7.000 VNĐ
Rau ngải cứu (500g)
Giá bán: 9.000 VNĐ
Ngọn su su
Giá bán: 0 VNĐ
Ngọn bí (1Kg)
Giá bán: 18.000 VNĐ
Rau muống (500g)
Giá bán: 3.900 VNĐ
Rau khoai lang (500g)
Giá bán: 4.200 VNĐ
Rau ngót (250g)
Giá bán: 4.500 VNĐ
Rau đay
Giá bán: 0 VNĐ
Rau mồng tơi (500g)
Giá bán: 6.000 VNĐ

Rau dền (500g)
Giá bán: 7.000 VNĐ

Rau ngải cứu (500g)
Giá bán: 9.000 VNĐ

Ngọn su su
Giá bán: 0 VNĐ

Ngọn bí (1Kg)
Giá bán: 18.000 VNĐ

Rau muống (500g)
Giá bán: 3.900 VNĐ

Rau khoai lang (500g)
Giá bán: 4.200 VNĐ

Rau ngót (250g)
Giá bán: 4.500 VNĐ

Rau đay
Giá bán: 0 VNĐ

Rau mồng tơi (500g)
Giá bán: 6.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG

Địa chỉ : 459 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3827 4677 - Fax : (04) 3827 4713 - Email : phuongdunghn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved