CHÈ AN TOÀN
Chè thái thường (200g)
Giá bán: 18.000 VNĐ
Chè thái ngon (100g)
Giá bán: 24.000 VNĐ
Chè thái đặc biệt(100g)
Giá bán: 30.000 VNĐ

Chè thái thường (200g)
Giá bán: 18.000 VNĐ

Chè thái ngon (100g)
Giá bán: 24.000 VNĐ

Chè thái đặc biệt(100g)
Giá bán: 30.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG

Địa chỉ : 459 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3827 4677 - Fax : (04) 3827 4713 - Email : phuongdunghn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved