Phụ kiện ống nhựa
Ống tránh PPR
Đầu bịt PPR
Bích PPR
Van chặn PPR
Ba chạc 90 độ CB
Ba chạc 90 độ ren ngoài
Ba chạc 90 độ ren trong
Ba chạc 90 độ
Nối góc 90 độ ren ngoài
Nối góc 90 độ ren trong
Nối góc 90 độ
Nối góc 45 độ
Đầu nối CB phun PPR
Zắc co ren ngoài
Zắc co ren trong

Ống tránh PPR

Đầu bịt PPR

Bích PPR

Van chặn PPR

Ba chạc 90 độ CB

Ba chạc 90 độ ren ngoài

Ba chạc 90 độ ren trong

Ba chạc 90 độ

Nối góc 90 độ ren ngoài

Nối góc 90 độ ren trong

Nối góc 90 độ

Nối góc 45 độ

Đầu nối CB phun PPR

Zắc co ren ngoài

Zắc co ren trong

Zắc co nhựa

Đầu nối ren ngoài

Đầu nối ren trong

Đầu nối thẳng

Đai khởi thủy

Khâu nối ren trong PE

Khâu nối ren ngoài PE

Đầu bịt PE phun

Ba chạc 90° PE CB phun

Ba chạc 90° PE phun

Nối góc ren ngoài PE phun

Nối góc 90° PE phun

Đầu nối bằng bích

Đầu nối CB PE phun dán

Đầu nối CB PE

Đầu nối thẳng PE phun

Zoăng cao su

Keo dán ống PVC

Bích PVC phun

Si Pông PVC

Bịt xả thông tắc PVC

Đai khởi thủy PVC

Đầu nối thẳng phun

Van Cầu PVC

Đầu nối ren trong

Đầu nối ren trong đồng

Đầu nối ren ngoài

Đầu nối CB phun

Bạc CB ép phun

Nối góc 45° phun

Nối góc 90° phun

Nối góc ren trong

Nối góc ren trong đồng

Nối góc ren ngoài

Ba chạc 45° phun

Ba chạc 90° phun

Ba chạc ren trong đồng

Ba chạc 90° CB phun

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ : 172 Đường Láng, Tổ 11B, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3563 0264 - Fax : (04) 3562 6122 - Email : vattutonghophn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved