Ống thép mạ kẽm Vinapipe
Ống thép mạ kẽm Vinapipe
Ống thép mạ kẽm Vinapipe
Ống thép mạ kẽm Vinapipe
Ống thép đen (tròn) Vinapipe
Ống thép đen (tròn) Vinapipe
Ống thép hộp (vuông, chữ nhật) Vinapipe
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Ống thép đen (tròn) Hòa Phát
Ống thép đen (tròn) Hòa Phát
Ống thép hộp (vuông, chữ nhật) Hòa Phát
Ống nhựa HDPE PN6
Ống nhựa HDPE 80 PN16
Ống nhựa HDPE 80 PN12,5
Ống nhựa HDPE 80 PN10

Ống thép mạ kẽm Vinapipe

Ống thép hộp (vuông, chữ nhật) Vinapipe

Ống thép đen (tròn) Hòa Phát

Ống thép đen (tròn) Hòa Phát

Ống thép hộp (vuông, chữ nhật) Hòa Phát

Ống thép đen (tròn) Vinapipe

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Ống nhựa HDPE 80 PN8

Ống nhựa HDPE 80 PN10

Ống nhựa HDPE 80 PN12,5

Ống nhựa HDPE 80 PN16

Ống nhựa HDPE PN6

Ống nhựa PPR PN 10

Ống nhựa PPR PN 16

Ống nhựa PPR PN 20

Ống nhựa PPR PN 20

Ống lọc

Ống thoát

Ống tránh PPR

Đầu bịt PPR

Bích PPR

Van chặn PPR

Ba chạc 90 độ CB

Ba chạc 90 độ ren ngoài

Ba chạc 90 độ ren trong

Ba chạc 90 độ

Nối góc 90 độ ren ngoài

Nối góc 90 độ ren trong

Nối góc 90 độ

Nối góc 45 độ

Đầu nối CB phun PPR

Zắc co ren ngoài

Zắc co ren trong

Zắc co nhựa

Đầu nối ren ngoài

Đầu nối ren trong

Đầu nối thẳng

Đai khởi thủy

Khâu nối ren trong PE

Khâu nối ren ngoài PE

Đầu bịt PE phun

Ba chạc 90° PE CB phun

Ba chạc 90° PE phun

Nối góc ren ngoài PE phun

Nối góc 90° PE phun

Đầu nối bằng bích

Đầu nối CB PE phun dán

Đầu nối CB PE

Đầu nối thẳng PE phun

Zoăng cao su

Keo dán ống PVC

Bích PVC phun

Si Pông PVC

Bịt xả thông tắc PVC

Đai khởi thủy PVC

Đầu nối thẳng phun

Van Cầu PVC

Đầu nối ren trong

Đầu nối ren trong đồng

Đầu nối ren ngoài

Đầu nối CB phun

Bạc CB ép phun

Nối góc 45° phun

Nối góc 90° phun

Nối góc ren trong

Nối góc ren trong đồng

Nối góc ren ngoài

Ba chạc 45° phun

Ba chạc 90° phun

Ba chạc ren trong đồng

Ba chạc 90° CB phun

Van 1 chiều nối bích

Van 2 chiều miệng bát

Van 2 chiều nối bích

Van bi tay gạt

Van bi tay nở

Van bướm

Van cổng ren đồng

Van gang

Van giảm áp

Van phao

Van xả áp

Van xả khí

Bầu giảm lệch tâm

Co hàn

Co hàn 45

Co hàn 90

Mặt bích

Co điếu ren mạ kẽm

Rắc co inox

Rắc co mạ kẽm

Tê ren inox

Tê ren mạ kẽm

Tê thép đúc

Ống thép mạ kẽm Vinapipe

Ống thép mạ kẽm Vinapipe

Ống thép mạ kẽm Vinapipe

Ống thép đen (tròn) Vinapipe

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ : 172 Đường Láng, Tổ 11B, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3563 0264 - Fax : (04) 3562 6122 - Email : vattutonghophn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved