Bàn gỗ chò
Bàn tròn
1100 TLT-077
Bàn bát giác
TLT-107
Bàn tròn gập đôi
Bàn chữ nhật kéo giãn
TLT-119
Bàn vuông Caro
TLT-112
Bàn chữ nhật
TLT-886
Bàn vuông
800 TLT-062
Bàn tròn
TLT-064
Bàn Oval
1700
Bàn tròn
1,5 M

Bàn tròn
1100 TLT-077

Bàn bát giác
TLT-107

Bàn tròn gập đôi

Bàn chữ nhật kéo giãn
TLT-119

Bàn vuông Caro
TLT-112

Bàn chữ nhật
TLT-886

Bàn vuông
800 TLT-062

Bàn tròn
TLT-064

Bàn Oval
1700

Bàn tròn
1,5 M

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG ĐÌNH

Địa chỉ : Khu V1, Bàn ghế ngoài trời, Trung tâm Thương Mại Mê Linh Plaza, Hà Nội
Điện thoại : (04) 38868015 - Fax : (04) 38868102 - Email : dinhtrungdn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved