Dịch vụ diệt gián
Dịch vụ diệt muỗi
Dịch vụ diệt ruồi
Diệt mối cho các tổ chức cơ quan, nhà máy
Diệt mối bằng phương pháp sinh học
Diệt mối cho hộ gia đình
Diệt mối tận gốc chuyên nghiệp
Dịch vụ diệt kiến
Dịch vụ diệt chuột
Khử trùng kho bảo quản
Khử trùng - diệt khuẩn môi trường

Dịch vụ diệt gián

Dịch vụ diệt kiến

Dịch vụ diệt muỗi

Diệt mối tận gốc chuyên nghiệp

Diệt mối cho hộ gia đình

Diệt mối bằng phương pháp sinh học

Diệt mối cho các tổ chức cơ quan, nhà máy

Dịch vụ diệt chuột

Khử trùng kho bảo quản

Khử trùng - diệt khuẩn môi trường

Dịch vụ diệt ruồi

CÔNG TY TNHH TM DV TRỪ MỐI KHỬ TRÙNG HẢI LONG

Địa chỉ : 45 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3910 3492 - Fax : (08) 6679 4339 - Email : trumoihailong@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved