Đế Để Ly đế để dĩa
Đế để ly hình voi
Đế để ly hình ông già Noel
Đế để ly hình cây thông
đế để dĩa
đế để dĩa
ĐẾ ĐỂ LY HÌNH SÚNG CANON
ĐẾ ĐỂ LY HÌNH XE CÚT KÍT
ĐẾ ĐỂ LY HÌNH GHẾ
Coater vuông
Coater tròn
Coater bát giác
Coater tròn lớn
bộ đế để ly
Đế để ly hình chồn

Đế để ly hình voi

Đế để ly hình ông già Noel

Đế để ly hình cây thông

đế để dĩa

đế để dĩa

ĐẾ ĐỂ LY HÌNH SÚNG CANON

ĐẾ ĐỂ LY HÌNH XE CÚT KÍT

ĐẾ ĐỂ LY HÌNH GHẾ

Coater vuông

Coater tròn

Coater bát giác

Coater tròn lớn

bộ đế để ly

Đế để ly hình chồn

Công ty TNHH MTV Chế Biến Lâm Sản Đăng Quang

Địa chỉ : 110/2 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3716 9624 - Fax : (08) 3716 9558 - Email : dangquang1@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved