Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
HOTLINE
061.3836 197
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Đối tác
CÁC LOẠI MUỐI
Natri Photphat (Na3PO4.12H2O)
Natri Dihyhotphat (NaH2PO4.2H2O)
Mono Kali Photphat - MKP (KH2PO4)
Di Amon Photphat - DAP ((NH4)2H2PO4 )
Kali Clorua (KCl )
Na2HPO4.12H2O
Mono Amon Photphat – MAP (NH4H2PO4 )
Canxi Clorua (CaCl2.2H2O)

Natri Photphat (Na3PO4.12H2O)

Natri Dihyhotphat (NaH2PO4.2H2O)

Mono Kali Photphat - MKP (KH2PO4)

Di Amon Photphat - DAP ((NH4)2H2PO4 )

Kali Clorua (KCl )

Na2HPO4.12H2O

Mono Amon Photphat – MAP (NH4H2PO4 )

Canxi Clorua (CaCl2.2H2O)

NHÀ MÁY HÓA CHẤT ĐỒNG NAI

Địa chỉ : KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3836 197 - Fax : (061) 3836 198 - Email : dongnai@sochemvn.com

© 2008 - 2011. All rights reserved