Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
HOTLINE
061.3836 197
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Đối tác
H3PO4 ( Axít phốtphoric ) - Cấp thực phẩm
Amoniac (NH4OH)
H3PO4 ( Axít phốtphoric ) - Cấp kỹ thuật
Na2HPO4.12H2O
Kali Clorua (KCl )
Canxi Clorua (CaCl2.2H2O)
Di Amon Photphat - DAP ((NH4)2H2PO4 )
Mono Amon Photphat – MAP (NH4H2PO4 )
Mono Kali Photphat - MKP (KH2PO4)
Natri Dihyhotphat (NaH2PO4.2H2O)
Natri Photphat (Na3PO4.12H2O)

H3PO4 ( Axít phốtphoric ) - Cấp kỹ thuật

Natri Photphat (Na3PO4.12H2O)

Natri Dihyhotphat (NaH2PO4.2H2O)

Mono Kali Photphat - MKP (KH2PO4)

Mono Amon Photphat – MAP (NH4H2PO4 )

Di Amon Photphat - DAP ((NH4)2H2PO4 )

Canxi Clorua (CaCl2.2H2O)

Kali Clorua (KCl )

Amoniac (NH4OH)

H3PO4 ( Axít phốtphoric ) - Cấp thực phẩm

Na2HPO4.12H2O

NHÀ MÁY HÓA CHẤT ĐỒNG NAI

Địa chỉ : KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3836 197 - Fax : (061) 3836 198 - Email : dongnai@sochemvn.com

© 2008 - 2011. All rights reserved