Bu lông, vòng đệm, khóa mở (Bolt, washer, wrench)
SB3
ON3
ON2
W5
ON3
ON3
AK3
AK3
W3
AK008 - AK 009
W3
BFPI3
M 063
AK-001

SB3


ON3

ON2

W5

ON3

ON3

AK3

AK3

W3

AK008 - AK 009

W3

BFPI3

M 063

AK-001

BFPI3

BFPI3

N-034

CH1-0051

PT-60

CH3-0035

MP5-6

MP5-7

MP5-8

MP5-9

MP5-10

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP ĐẠT ĐỒNG NAI

Địa chỉ : Khu 2, Ấp Bình Thạch, Xã Bình Hòa, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0613) 965 454 - 965 165 - 965 659 - 965 787 - Fax : (0613) 965 938 - Email : hiepdatdn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved