Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Lê Anh Cường
08 3890 8668
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Công trình nhà bếp
CT tủ bếp inox
CT tủ bếp inox
CT tủ bếp inox
CT tủ bếp inox
CT tủ bếp inox

CT tủ bếp inox

CT tủ bếp inox

CT tủ bếp inox

CT tủ bếp inox

CT tủ bếp inox

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI CƯỜNG QUANG

Địa chỉ : 68 Lê Sát, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84) 08 3890 8668 - Fax : (+84) 08 3847 3363 - Email : sales@inoxcuongquang.com.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved