Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Lê Anh Cường
08 3890 8668
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
CT sản xuất bồn công nghiệp inox
CT sản xuất bồn công nghiệp inox
CT sản xuất bồn công nghiệp inox
CT sản xuất bồn công nghiệp inox
CT sản xuất bồn công nghiệp inox
CT tủ bếp inox
CT tủ bếp inox
CT tủ bếp inox
CT tủ bếp inox
CT tủ bếp inox
Inox thanh V 304/316/201
Inox thanh La 304/316/201

Inox cuộn 304/430/201

Inox cuộn 430

Inox cuộn 201

Inox cuộn 310

Inox cuộn 316

Inox tấm màu 316/304

Inox Tấm 304/ 201 /430

Inox cây đặc 201

Inox cây đặc 304

Inox dây 304/201/316

CT sản xuất bồn công nghiệp inox

CT sản xuất bồn công nghiệp inox

CT sản xuất bồn công nghiệp inox

CT sản xuất bồn công nghiệp inox

CT sản xuất bồn công nghiệp inox

CT tủ bếp inox

CT tủ bếp inox

CT tủ bếp inox

CT tủ bếp inox

CT tủ bếp inox

Cold Rolled Stainless Steel Coil 304/430/201

Stainless Steel Coil 304/430/201

Stainless Steel Coils 304/430/201

Stainless Steel Trips Coil 201,304,430

Stainless Steel Sheet 304/430/201

Inox thanh La 304/316/201

Inox thanh V 304/316/201

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI CƯỜNG QUANG

Địa chỉ : 68 Lê Sát, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84) 08 3890 8668 - Fax : (+84) 08 3847 3363 - Email : sales@inoxcuongquang.com.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved