Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Nguyễn Xuân Thảo
0904 136 359
I'm Online
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ
Công ty: CÔNG TY TNHH BÌNH THỊNH BẢN ĐỒ
Google Maps made easy for ASP/VBScript Developers - By Pieter Cooreman
Xem bản đồ lớn
Địa chỉ: Số 73 Đường Trực Cát, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3513 892
Fax: (031) 3513 892
Website: http://www.binhthinh.znn.vn
Email: binhthinhcnc@gmail.com
Từ(*)
 
Điện Thoại
Gửi đến
Ông Nguyễn Xuân Thảo
CÔNG TY TNHH BÌNH THỊNH
 
Tiêu đề
 
Nội dung(*)
 
Kiểm tra:
 
 
 

CÔNG TY TNHH BÌNH THỊNH

Địa chỉ : Số 73 Đường Trực Cát, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại : (031) 3513 892 - Fax : (031) 3513 892 - Email : binhthinhcnc@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved