1 2 3

 Cơ Sở Ván Ép Tín Nghĩa chuyên sản xuất & kinh doanh các loại ván ép. Sản phẩm của chúng tôi gồm có: ván ép công nghiệp, Ván ép coppha phủ phim, Ván coppha phủ phim chịu nước, Ván ép Veneer, ván dăm…

DANH MỤC SẢN PHẨM
Ván xuất khẩu
Ván ép cao cấp
Ván ép thông dụng
Ván ép thông dụng
Ván ép thông dụng
Ván ép cao cấp
Ván ép cao cấp
Ván ép cao cấp
Ván ép cao cấp
Ván ép cao cấp
Ván ép cao cấp
Máy bóc ván mặt
Xử lý ván lạng
Máy trà ván
Sơ chế ván
Máy ép ván
Ván mặt
Ván thông dụng lót sàn
Ván ép cao cấp
Ván ép cao cấp
Sản xuất ván ép
Giao hàng theo yêu cầu

HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp

Tên công ty CƠ SỞ VÁN ÉP TÍN NGHĨA

Địa chỉ:
480 Đường Liên Ấp 1/2/3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại:
(08) 6273 9679
098 648 8889

Email:
theanh1973@gmail.com

Website:
http://www.vaneptinnghia.znn.vn

Ngành nghề kinh doanh:
Ván Ép - Sản Xuất & Kinh Doanh
Ván Lạng, VeneerVán xuất khẩu

Ván ép cao cấp

Ván ép thông dụng

Ván ép thông dụng

Ván ép thông dụng

Ván ép cao cấp

Ván ép cao cấp

Ván ép cao cấp

Ván ép cao cấp

Ván ép cao cấp

Ván ép cao cấp

Máy bóc ván mặt

Xử lý ván lạng

Máy trà ván

Sơ chế ván

Máy ép ván

Ván mặt

Ván thông dụng lót sàn

Ván ép cao cấp

Ván ép cao cấp

Sản xuất ván ép

Giao hàng theo yêu cầu

CƠ SỞ VÁN ÉP TÍN NGHĨA

Địa chỉ : 480 Đường Liên Ấp 1/2/3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : () (08) 6273 9679
098 648 8889 - Email : theanh1973@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved