1 2 3

Công ty  TNHH BMS-Thành Nam là  Công ty liên doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ và cung cấp sản phẩm mối nối bằng ren trong thép cốt bê tông. Các công ty trong liên doanh này gồm: Công ty Boo Won BMS (Hàn Quốc), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam và Công ty Thương mại Đồng Lực (Việt Nam).  Công ty  TNHH BMS-Thành Nam có Trụ sở và Nhà máy sản xuất tại Cụm CN Ngọc Liệp , Xã Ngọc Liệp , Huyện Quốc Oai, Thành phố  Hà nội.

DANH MỤC SẢN PHẨM
Common couplers (thông thường)
T.J Couplers for ribs of bamboo style (đặc biệt 1)
Quick Coupler for ribs of fish bone style (đặc biệt 2)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Ống ren nối thanh cốt thép
Thi công công trình
Thi công công trình
Thi công công trình
Thi công công trình

HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp

Tên công ty CÔNG TY TNHH BMS - THÀNH NAM

Địa chỉ:
Cụm Công Nghiệp Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Đường dây nóng :
0903 410 742

Số fax:
(04) 3394 1289

Email:
tambmsthanhnam@gmail.com

Website:
http://www.bmsthanhnam.znn.vn

Giám đốc :
Ông Nguyễn Ngọc Tâm

Mã số thuế:
0103781161

Ngành nghề kinh doanh:
Ống Nối Ren (Coupler), Khớp Nối Kim LoạiCommon couplers (thông thường)

T.J Couplers for ribs of bamboo style (đặc biệt 1)

Quick Coupler for ribs of fish bone style (đặc biệt 2)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Gia công uốn, cắt thanh thép cường lực (D12-D40)

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Ống ren nối thanh cốt thép

Thi công công trình

Thi công công trình

Thi công công trình

Thi công công trình

CÔNG TY TNHH BMS - THÀNH NAM

Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
- Fax : (04) 3394 1289 - Email : tambmsthanhnam@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved