Nhóm sản phẩm
CHẾ BIẾN & KINH DOANH THỦY HẢI SẢN
HÌNH ẢNH CHẾ BIẾN
Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Trần Ngọc Cường
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Đối tác
1 2 3

Doanh Nghiệp Châu Long là đơn vị chuyên sản xuất, chế biến & cung cấp các sản phẩm thủy hải sản tươi và Cấp đông với các sản phẩm chủ yếu như: Cá Ngừ sọc dưa, cá Chù, cá ồ, cá Nục gai xanh, cá Nục gai đỏ, cá Nục sưôn xanh, cá cờ Kiếm, cá cờ Gòn, tôm Thẻ chân trắng,v.v...

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cá thu đao
Cá thu đao
Cá thu hủ
Cá Ngừ vây vàng
Mực lá
Mực ống
Cá ngừ sọc dưa nguyên con
Cá ngừ chù nguyên con
Cá ngừ vây đen nguyên con
Cá ngừ vi vàng nguyên con
Cá ngừ cắt lát không da không xương
Loin cá ngừ không da
Cá ngừ cắt khối xông CO
Cá ngừ cắt lát xông CO
Cá ngừ Saku xông CO
Cá cờ kiếm bỏ đầu, móc ruột
Cá cờ kiếm Loin không da không xương, xông CO
Cá cờ kiếm cắt lát không da, không xương
Cá cờ kiếm Loin không da không xương
Cá cờ gòn Saku không da, không xương

HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp

Tên công ty DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU LONG

Địa chỉ:
117B Lý Nam Đế, Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy chế biến: 54 thôn Phước Điền, Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hòa.

Số điện thoại:
(058) 3711 478 - (058) 3881 307

Số fax:
(058) 3730 234

Email:
haisanchaulong@gmail.com - chaulongseafood@gmail.com

Website:
http://www.haisanchaulong.znn.vn

Giám đốc :
Ông Trần Ngọc Cường

Mã số thuế:
4200574111

Ngành nghề kinh doanh:
Thủy Hải Sản - Chế Biến & Kinh DoanhCá thu đao

Cá thu đao

Cá thu hủ

Cá Ngừ vây vàng

Mực lá

Mực ống

Cá ngừ sọc dưa nguyên con

Cá ngừ chù nguyên con

Cá ngừ vây đen nguyên con

Cá ngừ vi vàng nguyên con

Cá ngừ cắt lát không da không xương

Loin cá ngừ không da

Cá ngừ cắt khối xông CO

Cá ngừ cắt lát xông CO

Cá ngừ Saku xông CO

Cá cờ kiếm bỏ đầu, móc ruột

Cá cờ kiếm Loin không da không xương, xông CO

Cá cờ kiếm cắt lát không da, không xương

Cá cờ kiếm Loin không da không xương

Cá cờ gòn Saku không da, không xương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU LONG

Địa chỉ : 117B Lý Nam Đế, Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy chế biến: 54 thôn Phước Điền, Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại : (058) 3711 478 - (058) 3881 307 - Fax : (058) 3730 234 - Email : haisanchaulong@gmail.com - chaulongseafood@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved