1 2 3

Cơ Sở Mây Tre Đan Xuất Khẩu Thành Lộc chuyên sản xuất sản phẩm mây tre đan kết hợp với các nguyên liệu khác như: Sản phẩm kết hợp với gỗ, sản phẩm kết hợp với nhựa, sản phẩm kết hợp với khung sắt, sản phẩm kết hợp với Tole -  thiếc, sản phẩm kết hợp với gốm sứ, Sản phẩm mắc cáo. Mỗi tháng, Cơ Sở Thành Lộc xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Pháp và Nga từ 3.000 đến 5.000 bộ chậu Sec-men trắng đan cói, lục bình, dây lá buông. 

DANH MỤC SẢN PHẨM
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gỗ
Sản phẩm kết hợp gỗ
Sản phẩm kết hợp gỗ
Khai Lb
Gio mây vỏ
Giỏ rượu lb
Sản phẩm kết hợp nhựa
Nhựa se lb màu
Sản phẩm kết hợp nhựa
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm mắc cáo
Sản phẩm mắc cáo
Sản phẩm mắc cáo
Chậu se Lb 2 màu

HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp

Tên công ty CƠ SỞ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU THÀNH LỘC

Tên giao dịch RATTAN BAMBOO PROCESSING FACTORY

Địa chỉ:
16/2 Khu Phố Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Số điện thoại:
(0650) 3659767

Đường dây nóng :
0979852223 (Tuy?n)

Số fax:
(0650) 3659767

Email:
Thanhlocvn@gmail.com

Website:
http://www.thanhloc.znn.vn

Giám đốc :
Bà Nguyễn Thị Bảy

Mã số thuế:
3700 574 580

Ngành nghề kinh doanh:
Thủ Công Mỹ Nghệ
Sản Phẩm Mây Tre LáSản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Khai Lb

Gio mây vỏ

Giỏ rượu lb

Sản phẩm kết hợp nhựa

Nhựa se lb màu

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm mắc cáo

Chậu se Lb 2 màu

CƠ SỞ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU THÀNH LỘC

Địa chỉ : 16/2 Khu Phố Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3659767 - Fax : (0650) 3659767 - Email : Thanhlocvn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved