1 2 3

Doanh nghiệp TN Nguyễn Đức

Là Doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Được thành lập từ năm 2003, trong quá trình phát triển Doanh nghiệp chúng tôi đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động địa phương góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương ngày một phát triển...

DANH MỤC SẢN PHẨM
Quặng sắt
Quặng Mangan
Than cốc 25-80mm
Than cốc 5-15mm
Than mỡ nhập khẩu
Than cám antraxit
Than cục antraxit
Thép phế liệu
Thép phế liệu
Gỗ tròn nhập khẩu
Gỗ xẻ
Cao su SVR 3L
Cao su SVR 3L
Ferro Silic 75%
Ferro Silicon Mangan
Thạch anh CN
Gang đúc
Gỗ tròn
Quặng sắt
Gỗ cao su
Gỗ cao su
Than mỡ nhập khẩu
Gang đúc
Gỗ tròn
Gỗ xẻ


Quặng sắt

Quặng Mangan

Than cốc 25-80mm

Than cốc 5-15mm

Than mỡ nhập khẩu

Than cám antraxit

Than cục antraxit

Thép phế liệu

Thép phế liệu

Gỗ tròn nhập khẩu

Gỗ xẻ

Cao su SVR 3L

Cao su SVR 3L

Ferro Silic 75%

Ferro Silicon Mangan

Thạch anh CN

Gang đúc

Gỗ tròn

Quặng sắt

Gỗ cao su

Gỗ cao su

Than mỡ nhập khẩu

Gang đúc

Gỗ tròn

Gỗ xẻ

Doanh nghiệp TN Nguyễn Đức

Địa chỉ : Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : (0208) 3 855 059 - Fax : (0208) 3 855 059 - Email : nguyenduc.dntn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved