1 2 3

Công Ty Cổ Phần Ắc Quy Minh Châu là đơn vị chuyên cung cấp các loại ắc quy các hãng ROCKET, GS, OUTDO, ENIMAC, PINACO..với nhiều chủng loại khác nhau như: ắc quy dân dụng, ắc quy công nghiệp, ắc quy cho xe ô tô, tàu thuyền, ắc quy cho xe gắn máy, ắc quy cho xe đạp điện, v.v....

DANH MỤC SẢN PHẨM
Ắc quy xe đạp- máy điện OT14-12
Ắc quy lưu điện thang máy 12V-12Ah
Ắc quy 12 V - 35 AH MF40B19LS
Ắc quy ENIMAC 12N5-3B
Ắc quy ENIMAC 12N5-VRLA
Ắc quy ENIMAC N25
Ắc quy ENIMAC N40
Ắc quy ENIMAC NS40Z
Ắc quy khô PTX4L
Ắc quy kín CMF 31- 800
Ắc quy nước 12N5
Ắc quy ô tô N100 12V-100AH
Ắc quy OUTDO OT1.3-6
Ắc quy OUTDO OT100-12(HR)
Ắc quy OUTDO OT100-2
Ắc quy OUTDO OT150-12L
Ắc quy OUTDO OT175-12
Ắc quy OUTDO OT200-2
Ắc quy OUTDO OT65-12L
Ắc quy OUTDO YB3L
Ắc quy OUTDO YTX24HL-BS(YTX18L-BS)
Ắc quy OUTDO YTX9
Ắc quy OUTDO YTZ14S
Ắc quy OUTDO YTX7A
Ắc quy khô ROCKET
Ắc quy khô xe máy
Ắc quy 12 V - 100AH SMF60044
Ắc quy
Ac quy xe BMW
Ac quy xe dau keo
Ac quy xe I 30
Ắc quy lưu điện UPS 12V-7,2Ah
Ắc quy lưu điện trạm thu phát sóng BTS
Ắc quy xe đạp- máy điện OT22-12
Ắc quy xe đạp- máy điện OT20-12
Ắc quy OUTDO OT2.8-6
Ắc quy OUTDO OT3.2-6
Ắc quy OUTDO OT4-6
Ắc quy OUTDO OT28-12(HR)
Ắc quy OUTDO OT33-12L
Ắc quy OUTDO OT40-12L
Ắc quy OUTDO OT100-12L
Ắc quy OUTDO OT200-6
Ắc quy 12 V - 45 AH MF50B24
Ắc quy 12 V - 50 AH MF50D20
Ắc quy 12 V - 60 AH MF55D23L/R
Ắc quy kín CMF 31S-800
Ắc quy kín CMF 44B20 (R/L)S
Ắc quy nước 55D23 (RL)
Ắc quy nước 75D31 (RL)


Ắc quy xe đạp- máy điện OT14-12

Ắc quy lưu điện thang máy 12V-12Ah

Ắc quy 12 V - 35 AH MF40B19LS

Ắc quy ENIMAC 12N5-3B

Ắc quy ENIMAC 12N5-VRLA

Ắc quy ENIMAC N25

Ắc quy ENIMAC N40

Ắc quy ENIMAC NS40Z

Ắc quy khô PTX4L

Ắc quy kín CMF 31- 800

Ắc quy nước 12N5

Ắc quy ô tô N100 12V-100AH

Ắc quy OUTDO OT1.3-6

Ắc quy OUTDO OT100-12(HR)

Ắc quy OUTDO OT100-2

Ắc quy OUTDO OT150-12L

Ắc quy OUTDO OT175-12

Ắc quy OUTDO OT200-2

Ắc quy OUTDO OT65-12L

Ắc quy OUTDO YB3L

Ắc quy OUTDO YTX24HL-BS(YTX18L-BS)

Ắc quy OUTDO YTX9

Ắc quy OUTDO YTZ14S

Ắc quy OUTDO YTX7A

Ắc quy khô ROCKET

Ắc quy khô xe máy

Ắc quy 12 V - 100AH SMF60044

Ắc quy

Ac quy xe BMW

Ac quy xe dau keo

Ac quy xe I 30

Ắc quy lưu điện UPS 12V-7,2Ah

Ắc quy lưu điện trạm thu phát sóng BTS

Ắc quy xe đạp- máy điện OT22-12

Ắc quy xe đạp- máy điện OT20-12

Ắc quy OUTDO OT2.8-6

Ắc quy OUTDO OT3.2-6

Ắc quy OUTDO OT4-6

Ắc quy OUTDO OT28-12(HR)

Ắc quy OUTDO OT33-12L

Ắc quy OUTDO OT40-12L

Ắc quy OUTDO OT100-12L

Ắc quy OUTDO OT200-6

Ắc quy 12 V - 45 AH MF50B24

Ắc quy 12 V - 50 AH MF50D20

Ắc quy 12 V - 60 AH MF55D23L/R

Ắc quy kín CMF 31S-800

Ắc quy kín CMF 44B20 (R/L)S

Ắc quy nước 55D23 (RL)

Ắc quy nước 75D31 (RL)

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY MINH CHÂU

Địa chỉ : Số 399 Minh Khai, Hà Nội
Điện thoại : (04) 8585 7204 - 3636 6548 - Fax : (04) 3636 4202 - Email : minhchaubatteryjsc@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved