HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIẾN THỊNH

Địa chỉ:
170/12 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Đường dây nóng :
090 383 6658

Số fax:
(08) 3980 9244

Email:
kienthinh79@gmail.com

Website:
http://www.kienthinh.znn.vn

Giám đốc :
Ông Lương Minh

Mã số thuế:
0312484275

Ngành nghề kinh doanh:
Bao Bì - Máy Móc & Thiết Bị

Thông tin Khác

 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIẾN THỊNH

Địa chỉ : 170/12 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
- Fax : (08) 3980 9244 - Email : kienthinh79@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved