HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA LONG TỨ VƯƠNG

Địa chỉ:
15/28 - 30 Đường Đoàn Như Hải, Phường 12, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh

Số điện thoại:
(08) 6262 1025 - 6262 1026

Số fax:
(08) 6262 1027

Email:
honghien@ltv-cargo.vn / nhuphat01@yahoo.com

Website:
http://www.longtuvuong.znn.vn

Phó Giám đốc :
Ông Lê Hồng Hiền

Mã số thuế:
0310217845

Ngành nghề kinh doanh:
Vận Tải Container
Hải Quan - Dịch Vụ
Chuyển Phát Nhanh
Vận Tải Biển
Vận Tải Nội Địa
Vận Tải Quốc Tế
Vận Tải Đường Không

Thông tin Khác

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA LONG TỨ VƯƠNG

Địa chỉ : 15/28 - 30 Đường Đoàn Như Hải, Phường 12, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 6262 1025 - 6262 1026 - Fax : (08) 6262 1027 - Email : honghien@ltv-cargo.vn / nhuphat01@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved