Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Viet Nam Pest Control
08.6295 9397
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ CÔN TRÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ:
Số 20/18 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:
(08) 6295 9397

Số fax:
(08) 6295 9398

Email:
info@vietnampestcontrol.org.vn

Website:
http://www.vietnampestcontrol.znn.vn

Giám đốc :
Bà Vũ Thị Kim Dung

Mã số thuế:
0312427541

Ngành nghề kinh doanh:
Diệt Côn Trùng, Trừ Mối - Dịch Vụ

Thông tin Khác

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ CÔN TRÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Số 20/18 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 6295 9397 - Fax : (08) 6295 9398 - Email : info@vietnampestcontrol.org.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved