HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH BMS - THÀNH NAM

Địa chỉ:
Cụm Công Nghiệp Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Đường dây nóng :
0903 410 742

Số fax:
(04) 3394 1289

Email:
tambmsthanhnam@gmail.com

Website:
http://www.bmsthanhnam.znn.vn

Giám đốc :
Ông Nguyễn Ngọc Tâm

Mã số thuế:
0103781161

Ngành nghề kinh doanh:
Ống Nối Ren (Coupler), Khớp Nối Kim Loại

Thông tin Khác

 

CÔNG TY TNHH BMS - THÀNH NAM

Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
- Fax : (04) 3394 1289 - Email : tambmsthanhnam@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved