HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH LẶN - NẠO VÉT GIANG ĐẠT QUẢNG CHÂU

Tên giao dịch: GUANGZHOU JIANGDA DIVING DREDGING ENGINEERING CO., LTD

Địa chỉ:
Số 1-3, Tòa Nhà A6, Đường Maogang, Q. Hoàng Phố, Tp. Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc

Số điện thoại:
(+86 20) 8255 8210

Số fax:
(+86 20) 3237 2563

Email:
quynhanh7717@gmail.com

Website:
http://www.gzjiangda.znn.vn

Đại Diện tại Việt Nam :
Bà Phạm Thị Lê Quỳnh

Ngành nghề kinh doanh:
Lặn - Dịch Vụ

Thông tin Khác

 

CÔNG TY TNHH LẶN - NẠO VÉT GIANG ĐẠT QUẢNG CHÂU

Địa chỉ : Số 1-3, Tòa Nhà A6, Đường Maogang, Q. Hoàng Phố, Tp. Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
Điện thoại : (+86 20) 8255 8210 - Fax : (+86 20) 3237 2563 - Email : quynhanh7717@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved