HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG ANH

Địa chỉ:
9B Phó Cơ Điều, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Số fax:
(070) 070.3825 513

Email:
ptvpphonganh@gmail.com

Website:
http://www.vanphongphamhonganh.znn.vn

Giám đốc :
Bà Lê Thị Bảo Trúc

Ngành nghề kinh doanh:
Văn Phòng Phẩm - Công Ty Văn Phòng Phẩm

Thông tin Khác

 

CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG ANH

Địa chỉ : 9B Phó Cơ Điều, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Fax : (070) 070.3825 513 - Email : ptvpphonganh@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved