HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN MINH ĐĂNG

Địa chỉ:
526 C/2 Khu Phố 8A, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại:
(061) 3980924

Email:
cttranminhdang@gmail.com

Website:
http://tranminhdang.znn.vn

Giám đốc :
Bà Nguyễn Thị Phượng

Mã số thuế:
3603044210

Ngành nghề kinh doanh:
Bao Container, Bao Jumbo, Bao Bigbag
Bao PP Dệt

Thông tin Khác

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRẦN MINH ĐĂNG

Địa chỉ : 526 C/2 Khu Phố 8A, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : () (061) 3980924 - Email : cttranminhdang@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved