Nhóm sản phẩm
CHẾ BIẾN & KINH DOANH THỦY HẢI SẢN
HÌNH ẢNH CHẾ BIẾN
Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Trần Ngọc Cường
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Đối tác
HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU LONG

Địa chỉ:
117B Lý Nam Đế, Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy chế biến: 54 thôn Phước Điền, Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hòa.

Số điện thoại:
(058) 3711 478 - (058) 3881 307

Số fax:
(058) 3730 234

Email:
haisanchaulong@gmail.com - chaulongseafood@gmail.com

Website:
http://www.haisanchaulong.znn.vn

Giám đốc :
Ông Trần Ngọc Cường

Mã số thuế:
4200574111

Ngành nghề kinh doanh:
Thủy Hải Sản - Chế Biến & Kinh Doanh

Thông tin Khác

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Long - Nhà Máy Chế Biến

54 - Thôn Phước Điền - Xã Phước Đồng - Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
(058) 371 1478

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU LONG

Địa chỉ : 117B Lý Nam Đế, Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy chế biến: 54 thôn Phước Điền, Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại : (058) 3711 478 - (058) 3881 307 - Fax : (058) 3730 234 - Email : haisanchaulong@gmail.com - chaulongseafood@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved