HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÁCH NHIỆT THÁI DƯƠNG

Địa chỉ:
174 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:
(08) 3553 4728

Số fax:
(08) 3553 4729

Email:
thaiduongisc@vnn.vn

Website:
http://www.cachnhietthaiduong.znn.vn

Giám đốc :
Ông Trương Thế Khoa

Mã số thuế:
0304961100

Ngành nghề kinh doanh:
Vật Liệu Bảo Ôn & Cách Nhiệt
Vải Sợi Thủy Tinh

Thông tin Khác

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÁCH NHIỆT THÁI DƯƠNG

Địa chỉ : 174 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3553 4728 - Fax : (08) 3553 4729 - Email : thaiduongisc@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved