HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CƠ SỞ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU THÀNH LỘC

Tên giao dịch: RATTAN BAMBOO PROCESSING FACTORY

Địa chỉ:
16/2 Khu Phố Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Số điện thoại:
(0650) 3659767

Đường dây nóng :
0979852223 (Tuy?n)

Số fax:
(0650) 3659767

Email:
Thanhlocvn@gmail.com

Website:
http://www.thanhloc.znn.vn

Giám đốc :
Bà Nguyễn Thị Bảy

Mã số thuế:
3700 574 580

Ngành nghề kinh doanh:
Thủ Công Mỹ Nghệ
Sản Phẩm Mây Tre Lá

Thông tin Khác

 

CƠ SỞ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU THÀNH LỘC

Địa chỉ : 16/2 Khu Phố Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3659767 - Fax : (0650) 3659767 - Email : Thanhlocvn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved