HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÍCH LÔ DU LỊCH KHÔNG LO ÂU

Tên giao dịch: SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉ DE SERVICE TOURISTIQUE EN CYCLO SANS - SOUCI

Địa chỉ:
50 Ngõ Phát Lộc, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại:
(04) 39281248

Đường dây nóng :
0904014949

Số fax:
(04) 39260587

Email:
sanssouci.cyclo@gmail.com
xichlokhongloau@gmail.com

Website:
http://www.xichlokhongloau.znn.vn

Giám đốc :
Ông Đỗ Anh Thư

Mã số thuế:
0101253173

Ngành nghề kinh doanh:
Du lịch - Các Dịch Vụ

Thông tin Khác

 CÁC THÀNH TÍCH MÀ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÍCH LÔ DU LỊCH KHÔNG LO ÂU

Địa chỉ : 50 Ngõ Phát Lộc, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 39281248 - Fax : (04) 39260587 - Email : sanssouci.cyclo@gmail.com
xichlokhongloau@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved