HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY LÀNH

Địa chỉ:
Số 666 Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương

Số điện thoại:
(0320) 3862844

Số fax:
(0320) 3862844

Email:
thuylanh.hd@gmail.com

Website:
http://thuylanh.znn.vn/

Giám đốc :
Ông Lê Đình Thủy

Mã số thuế:
0800296726

Ngành nghề kinh doanh:
Vật Liệu Xây Dựng
Sơn - Đại Lý & Phân Phối
Que Hàn & Dây Hàn

Thông tin Khác

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY LÀNH

Địa chỉ : Số 666 Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương
Điện thoại : (0320) 3862844 - Fax : (0320) 3862844 - Email : thuylanh.hd@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved