Tìm kiếm
HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: Công ty TNHH thương mại tổng hợp Châu Sâm Tuấn

Địa chỉ:
Quốc lộ 1A, Bara, Cầu Bùng, Thôn 7 Diễn Kỳ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Số điện thoại:
6272789

Số fax:
(038) 3675777

Email:
chausamtuan@gmail.com

Website:
http://datunhien.znn.vn

Ngành nghề kinh doanh:
Khoáng Sản

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Châu Sâm Tuấn là nhà tài trợ của Yellow Pages Online

© 2008-2011 - yellowpages.vnn.vn - niengiamtrangvang.com. All rights reserved