Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Hà Quang Tuấn
0912235016
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: Công Ty TNHH H.A

Địa chỉ:
6/9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Số điện thoại:
((+84)031) 3515 669

Số fax:
((+84)031) 3569 033

Email:
hacompany72@gmail.com

Website:
http://haplastics.com

Giám đốc :
Ông Hà Quang Tuấn

Mã số thuế:
0200986710

Ngành nghề kinh doanh:
Nhựa - Nguyên Liệu Thô

Thông tin Khác

 

Công Ty TNHH H.A

Địa chỉ : 6/9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại : ((+84)031) 3515 669 - Fax : ((+84)031) 3569 033 - Email : hacompany72@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved