HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: LIÊN HÒA SÁNG - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH

Tên giao dịch: LIHOSANCO

Địa chỉ:
Đường 15 Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An

Số điện thoại:
(072) 3849991, 3849992

Số fax:
(072) 3849993

Email:
lienhoasang@gmail.com

Website:
http://www.lienhoasang.znn.vn

Giám đốc :
Bà Phan Phụng Yến

Mã số thuế:
1100672529

Ngành nghề kinh doanh:
Đúc Kim Loại

Thông tin Khác

 

LIÊN HÒA SÁNG - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH

Địa chỉ : Đường 15 Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
Điện thoại : (072) 3849991, 3849992 - Fax : (072) 3849993 - Email : lienhoasang@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved