HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & THƯƠNG MẠI TÂN TIẾN

Địa chỉ:
33 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại:
(04) 3943 4791

Số fax:
(04) 3943 4792

Email:
pkd.tantien@gmail.com

Website:
http://www.tantien.znn.vn

Giám đốc :
Ông Đỗ Trọng Nhân

Mã số thuế:
0101169570

Ngành nghề kinh doanh:
Hàn - Máy Móc, Vật Tư & Thiết Bị
Que Hàn & Dây Hàn

Thông tin Khác

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & THƯƠNG MẠI TÂN TIẾN

Địa chỉ : 33 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3943 4791 - Fax : (04) 3943 4792 - Email : pkd.tantien@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved