Tìm kiếm
HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Long

Tên giao dịch: Bao Long Guard Joint Stock Co

Địa chỉ:
Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Số điện thoại:
(0241) 3710791

Đường dây nóng :
0981 797 168

Số fax:
(0241) 3710791

Email:
baolongrec@gmail.com

Giám đốc :
Bà Nguyễn Thị Ánh Xuấn

Mã số thuế:
2300 25 6733

Ngành nghề kinh doanh:
Bảo Vệ - Dịch Vụ Bảo Vệ

Thông tin Khác

 

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Long là nhà tài trợ của Yellow Pages Online

© 2008-2011 - yellowpages.vnn.vn - niengiamtrangvang.com. All rights reserved