HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ:
172 Đường Láng, Tổ 11B, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại:
(04) 3563 0264

Số fax:
(04) 3562 6122

Email:
vattutonghophn@gmail.com

Website:
http://www.vattutonghop.znn.vn

Giám đốc :
Dương Văn Nam

Ngành nghề kinh doanh:
Nước - Vật Tư & Thiết Bị

Thông tin Khác

 

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ : 172 Đường Láng, Tổ 11B, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3563 0264 - Fax : (04) 3562 6122 - Email : vattutonghophn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved