HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM DV TRỪ MỐI KHỬ TRÙNG HẢI LONG

Địa chỉ:
45 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:
(08) 3910 3492

Số fax:
(08) 6679 4339

Email:
trumoihailong@yahoo.com

Website:
http://www.trumoihailong.znn.vn

Giám đốc :
Ông Nguyễn Trí Dũng

Mã số thuế:
0302.193.855

Ngành nghề kinh doanh:
Diệt Côn Trùng, Trừ Mối - Dịch Vụ
Dịch Vụ Phòng Trừ Kiến, Gián
Dịch Vụ Diệt Ruồi, Muỗi
Dịch Vụ Diệt Chuột & Sinh Vật Gây Hại

Thông tin Khác

 

CÔNG TY TNHH TM DV TRỪ MỐI KHỬ TRÙNG HẢI LONG

Địa chỉ : 45 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3910 3492 - Fax : (08) 6679 4339 - Email : trumoihailong@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved