HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHẠM HÀ

Địa chỉ:
140 Khu Phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:
(08) 3716.8321, 3716.8322

Số fax:
(08) 3716.8194

Email:
phamha7777@gmail.com
phamha7777@yahoo.com.vn

Website:
http://www.phamha.znn.vn

Giám đốc :
Ông Phạm Tấn Bình

Mã số thuế:
0302 884 683

Ngành nghề kinh doanh:
Bao Bì Nhựa
Bao Bì - Nhà Sản Xuất & Kinh Doanh

Thông tin Khác

 

CÔNG TY TNHH PHẠM HÀ

Địa chỉ : 140 Khu Phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3716.8321, 3716.8322 - Fax : (08) 3716.8194 - Email : phamha7777@gmail.com
phamha7777@yahoo.com.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved