HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: Công ty TNHH MTV Chế Biến Lâm Sản Đăng Quang

Tên giao dịch: DANGQUANG FPP Co.,Ltd

Địa chỉ:
110/2 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại:
3716 9624

Số fax:
(08) 3716 9558

Email:
dangquang1@vnn.vn

Giám đốc :
Ông Thạch Chấn Trí

Mã số thuế:
0301423143

Ngành nghề kinh doanh:
Gỗ - Xuất Nhập Khẩu
Mỹ Nghệ Phẩm

Thông tin Khác

 

Công ty TNHH MTV Chế Biến Lâm Sản Đăng Quang

Địa chỉ : 110/2 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3716 9624 - Fax : (08) 3716 9558 - Email : dangquang1@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved