HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP ĐẠT ĐỒNG NAI

Địa chỉ:
Khu 2, Ấp Bình Thạch, Xã Bình Hòa, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại:
(0613) 965 454 - 965 165 - 965 659 - 965 787

Đường dây nóng :
0909 931 867 - 0904 421 400

Số fax:
(0613) 965 938

Email:
hiepdatdn@gmail.com

Website:
http://www.hiepdatdongnai.znn.vn

Giám đốc :
Ông Võ Lộc

Mã số thuế:
3600268212

Ngành nghề kinh doanh:
ốc, Vít, Bù Loong
Gỗ, Nội Thất - Linh Kiện Phụ Trợ

Thông tin Khác

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP ĐẠT ĐỒNG NAI

Địa chỉ : Khu 2, Ấp Bình Thạch, Xã Bình Hòa, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0613) 965 454 - 965 165 - 965 659 - 965 787 - Fax : (0613) 965 938 - Email : hiepdatdn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved