HỒ SƠ CÔNG TY
Thông tin Doanh nghiệp
Tên công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG

Tên giao dịch: TRUONG GIANG PACKING CO., Ltd.

Địa chỉ:
4/5 Khu phố 4, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Số điện thoại:
(0650) 3710915 - 3777130

Số fax:
(0650) 3710791 - 3712652

Email:
kt.truonggiang@gmail.com
truonggiangcompany@vnn.vn

Website:
http://www.truonggiangpack.com.vn

Giám đốc :
Ông Tô Mạnh Hùng

Mã số thuế:
3700426871

Ngành nghề kinh doanh:

Thông tin Khác

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ : 4/5 Khu phố 4, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3710915 - 3777130 - Fax : (0650) 3710791 - 3712652 - Email : kt.truonggiang@gmail.com
truonggiangcompany@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved